องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอนได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563      ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม  2563 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน โดย นายประเสริฐ  ศิริวัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ และแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  โดยมีเด็กในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  1,000 คน  ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำนวน 3 ศูนย์และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง และเด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมเกมต่าง ๆ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กและรับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่  และเด็ก ๆ ได้ลุ้นการจับฉลากของขวัญ และได้ของขวัญกลับบ้านกันทุกคน สร้างความปลาบปลื้มใจและยินดีกับของรางวัลในวันเด็กปีนี้เป็นอย่างมาก
#กองการศึกษาฯอบต.สองคอน