องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


               องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน  ดำเนินงานโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่         14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก มีเด็กปฐมวัยคณะครูและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน จำนวน 165 คน เข้าร่วมกิจกรรม   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน สามารถนำความรู้มาพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม