องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.songkon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


มอบนมกล่องปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ตำบลสองคอน  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้ นางสาวพรรณี  ฤทธิ์แผลง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนท่านนายกประเสริฐ ศิริวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มอบนมกล่องปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก   และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสองคอน ได้แก่ โรงเรียนวัดสองคอนกลาง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย มิตรภาพที่ 69  โรงเรียนวัดบ่อโศรก  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับนมกล่องปิดเทอม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัยกันถ้วนหน้าทุกคน
#กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม